19 februari 2018

Locatie: Van der Groep & Olsthoorn

Programma 15 maart:

16.00 uur: Inloop
16.15 uur:  Presentatie AVG door Tim Klein
17.30 uur : Discussie ‘Krapte op de arbeidsmarkt’
18.30 uur: Afsluiting met een broodje en een soepje