6 maart 2017

Alle leden worden van harte uitgenodigd voor de eerste algemene ledenvergadering van 2017. De ledenvergadering wordt vooraf gegaan door een directeurendiner.

Datum:     dinsdag 18 april 2017
Aanvang: 18.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur

De locatie wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

vergaderen