1 maart 2017

3 maart 2017:            Aftrap 2017
2 mei 2017:                Algemene Ledenvergadering i.c.m. Directeurendiner (stond eerst gepland op 18 april)
3 oktober  2017:        Directeurendiner
nog af te spreken:     Eerste informele ledenbijeenkomst
nog af te spreken:     Tweede informele ledenbijeenkomst

Dit jaar worden er twee bijeenkomsten georganiseerd door leden. Met een gastspreker of rondom een thema, gevolgd door een discussie, rondje markt en een borrel. De data hiervoor worden tijdens de ledenvergadering op 18 april afgesproken.

agenda